Gener 2011 (8,9 Mb)

Febrer 2011 (8,1 Mb)

Març 2011  (7,9 Mb)

Abril-Maig 2011  (8,8 Mb)

Maig Juny 2011 (8,1 mb)

Juliol 2011 (8,2 Mb)

Agost 2011 (8,5Mb)

Setembre 2011 (8,7Mb)

Octubre 2011 (7,8Mb)

Novembre 2011 (8,0Mb)

Desembre 2011 (9,4Mb)

lp340
lp341
lp342
lp343
lp344
lp345
lp346
lp347
lp348
lp349
lp350